Regulamin turnieju „Handball Szkoła 2018”

1. W rozgrywkach Handball Szkoła 2018 zespoły-reprezentacje szkół, biorą udział na zasadzie dobrowolności oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Każda reprezentacja może składać się z min.12 a max.20 osób + trener i opiekun.
3. W skład reprezentacji mogą wchodzić dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z województwa świętokszyskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
4. W turnieju statuują reprezentacje męski i żeńskie.
5. Każda reprezentacja ma obowiązek posiadania swojego trenera/opiekuna.
6. Każdy opiekun ma obowiązek złożyć przed zawodami (przed pierwszym startem danej reprezentacji ) pisemne zobowiązanie opieki nad reprezentacją danej szkoły.
7. Trener/opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach Handball Szkoła – grupa bez trenera/opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.
8. Osoby biorące biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wpadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych.
9. Każda osoba uczestnicząca w turnieju Handball Szkoła zobligowana jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.
10. Trener/opiekun musi posiadać pisemne oświadczenie dyrekcji szkoły o powierzeniu tej funkcji.
11. Każda drużyna powinna posiadać w czasie trwania turnieju dwa odróżniające się komplety strojów.

fitcamp logo male
Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Budynek 36 lok. 2
00-968 Warszawa
Zadzwoń do nas
796 801 880
Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji
pn. - pt. od 10:00 do 20:00
sobota: od 10:00 do 17:00
niedziela: nieczynne