Sekcja piłki ręcznej wiek 8-12 lat

Sekcja Piłki Ręcznej

Nasze szkolenia są wzorowane na najlepiej funkcjonujących programach: duńskim i niemieckim.

Państwa te są pionierami w szkoleniach piłki ręcznej dzieci i młodzieży - wzorujemy się na najlepszych! Opracowujemy nasze zajęcia tak, aby uczestnicy czerpali z nich jak największą radość, przy jednoczesnym rozwoju sprawności fizycznej.
Głównym założeniem szkolenia z piłki ręcznej jest rozbudzenie w uczestnikach zamiłowania i chęci do podejmowania aktywności fizycznej oraz wszechstronny rozwój fizyczny zawodnika. Treningi skonstruowane są tak, aby stymulować i motywować dzieci do angażowania się w aktywność fizyczną.
W oparciu o duński program „Aldersrelateret træning”, szkolenie sekcji piłki ręcznej 8-12 dziewcząt i chłopców opieramy na pięciu głównych tematach:

  • Nauce i doskonaleniu nowych umiejętności technicznych , takich jak: kontrola nad piłką, kozłowanie, różnorodne rzuty oraz podania i chwyty. Skupiamy się na wykorzystaniu tzw. „złotego okresu motoryczności” dzieci, czyli najlepszego ich okresu, w którym najszybciej kształtują nowe nawyki ruchowe;
  • Kształtowaniu wszechstronnej sprawności fizycznej , w szczególności nakierowanej na rozwój koordynacji ruchowej, wytrzymałości i siły, które w piłce ręcznej pełnią istotną rolę;
  • Rozwijaniu indywidualnych umiejętności poruszania się w obronie;
  • Nauce współpracy w obronie;

  • Szukaniu przez zawodników rozwiązań taktycznych;

pikla reczna wykres
Ważnym aspektem, na który także zwracamy uwagę w szkoleniu piłki ręcznej jest kształtowanie w zawodnikach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia wraz ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Są to umiejętności niezbędne podczas gry na boisku, gdy zawodnik w ciągu kilku sekund musi podejmować decyzję dotyczącą sposobu rozegrania akcji. Podczas naszych treningów dzieci mają możliwość testowania różnych rozwiązań, aby same mogły doświadczyć i zrozumieć które z nich jest najskuteczniejsze. Wyuczone umiejętności na boisku przekładają się także na inne obszary życia, gdzie również przydatne jest analityczne myślenie i zdolność podejmowania decyzji.
Naszym celem jest zapewnienie zawodnikom, na danym etapie rozwoju, profesjonalnego szkolenia w oparciu o zabawę i radosną atmosferę oraz przygotowanie ich do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych.

Sekcja Piłki Ręcznej Sekcja Piłki Ręcznej

Sekcja piłki ręcznej dziewcząt/chłopców wiek 8-12

Prowadzący sekcję dziewcząt/chłopców wiek 8-12

trener pawel kapuscinski Trener Paweł Kapuściński. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w Katedrze Sportów Zespołowych i Indywidualnych Zakładu Gier Sportowych, Trener piłki ręcznej poziomu 3 EHF (licencja A),Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Pracownik Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, Nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie Trener I-ligowego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS AWF Warszawa, Trener Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Wielokrotny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski oraz Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej, Instruktor koszykówki, Instruktor siatkówki, Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III.

trener ruda Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Instruktor piłki ręcznej. Ze sportem związana od najmłodszych lat, w szczególności z piłką ręczna halową i plażową. Była zawodniczka AZS AWF Volkswagen Poznań. Równolegle, jako absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, poszerzała swoją wiedze i umiejętności z zakresu biologii rozwoju człowieka. Aktywnie propagująca sport wśród najmłodszych w Akademii Szczypiorniaka Volkswagen Poznań, społecznej SP nr 4 STO w Poznaniu, a także podczas akcji „Uczymy szczypiorniaka od przedszkolaka”, „Wielkiego festiwalu piłkarskiego dla Dzieci”. Aktualnie swoją pasje rozwija w Warszawie, uczestnicząc w konferencjach o tematyce szkolenia piłki ręcznej w Polsce i za granicą oraz trenując z zawodniczkami I-ligowego zespołu AZS AWF Warszawa. Swoją pasją do zdrowego i aktywnego trybu życia chcę zarażać najmłodszych poprzez rozbudzanie w nich radości z uprawianej aktywności fizycznej… „A wszystko dlatego, że okazywana na zajęciach energia wraca do mnie jak bumerang, z podwójną siła i staje się dla mnie motywacją do dalszych działań!”

KONTAKT

 

Akademia sportowa Fit Camp

REGON: 381320420
NIP:1182181515

ul. Wawelska 46 (hala sportowa)
02-067 Warszawa

tel.: +48 796 801 880
e-mail: biuro@fitcamp.pl

Rachunek Bankowy:
mBank 32114020040000330278064496