Sekcja koszykówki wiek 8-12 lat

Nasze szkolenia są wzorowane na najlepiej funkcjonujących programach: hiszpańskim i bałkańskim wraz z autorskim programem opracowanym na podstawie wytycznych PZKosz. Opracowujemy nasze zajęcia tak, aby uczestnicy czerpali z nich jak największą radość, przy jednoczesnym wszechstronnym i ukierunkowanym rozwoju sprawności fizycznej.
Głównym założeniem szkolenia z koszykówki jest rozbudzenie w uczestnikach zamiłowania i chęci do podejmowania aktywności fizycznej oraz wszechstronny rozwój fizyczny zawodnika. Treningi skonstruowane są tak, aby stymulować i motywować dzieci do angażowania się w aktywność fizyczną i zachęcić do współpracy w grupie.
Stawiamy najpierw na ogólny rozwój, a przy okazji ucząc podstawowych umiejętności technicznych, takich jak: poruszanie się po boisku w ataku bez piłki, kontrola nad piłką, kozłowanie, różnorodne rzuty oraz podania i chwyty. Skupiamy się̨ na wykorzystaniu tzw. „złotego okresu motoryczności” dzieci, czyli najlepszego ich okresu, w którym najszybciej kształtują̨ nowe nawyki ruchowe. Kształtujemy wszechstronną sprawność fizyczną, w szczególności nakierowaną na rozwój koordynacji ruchowej, wytrzymałości i siły, które w koszykówce pełnią istotną rolę. Uczymy współpracy w zespole, która jest istotna w grze.
Ważnym aspektem, na który także zwracamy uwagę w szkoleniu koszykówki jest kształtowanie w zawodnikach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia wraz ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Są to umiejętności niezbędne podczas gry na boisku, gdy zawodnik w ciągu kilku sekund musi podejmować decyzję dotyczącą sposobu rozegrania akcji. Podczas naszych treningów dzieci mają możliwość testowania różnych rozwiązań, aby same mogły doświadczyć i zrozumieć które z nich jest najskuteczniejsze. Wyuczone umiejętności na boisku przekładają się także na inne obszary życia, gdzie również przydatne jest analityczne myślenie i zdolność podejmowania decyzji.
Naszym celem jest zapewnienie zawodnikom, na danym etapie rozwoju, profesjonalnego szkolenia w oparciu o zabawę i radosną atmosferę oraz przygotowanie ich do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych.

Prowadzący sekcję dziewcząt/chłopców wiek 8-12

dr Bogusław Słupczyński – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Kierownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w Katedrze Sportów Zespołowych i Indywidualnych Zakładu Gier Sportowych,
Trener II klasy (obecnie trener klasy B) koszykówki
Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wieloletni trener zespołu akademickiego AWF Warszawa oraz asystent w zespole II ligowym AZS AWF Warszawa, trener zajęć z koszykówki w klubie UKS Gepard
Organizator imprez sportowych (szczególnie koszykówki) o zasięgu krajowym i międzynarodowym

KONTAKT

 

Akademia sportowa Fit Camp

REGON: 381320420
NIP:1182181515

ul. Wawelska 46 (hala sportowa)
02-067 Warszawa

tel.: +48 796 801 880
e-mail: biuro@fitcamp.pl

Rachunek Bankowy:
mBank 32114020040000330278064496