Handball Szkoła 2018

logo handbal mini

„HANDBALL SZKOŁA 2018” to projekt promocji aktywności fizycznej wśród dzieci wykorzystujący piłkę ręczną jako nośnik wszelkich wartości wynikających z upowszechniania kultury fizycznej.
W turniejach mogą startować reprezentacje męskie i żeńskie z 3 województw: (świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego). Każda reprezentacja może składać z min. 12 i max.20 osób + trener/opiekun.
W turnieju uczestniczyć mogą zespoły/reprezentacje szkół w rocznikach 2008/2009/2010 czyli dla III i IV klasy szkół podstawowych (może być kilka zespołów/reprezentacji z jednej szkoły)

Ambasadorami turnieju są:obrusiewicz
Joanna Obrusiewicz

Piotr Obrusiewicz

 

Turnieje organizowane będą w dwóch etapach.

I etap HANDBALL SZKOŁA 2018 to 3 turnieje eliminacyjne:

- Eliminacje A- Kielce (13-14.11.2018r.) - Zgłoś drużynę przez formularz online
Adres:

- Eliminacje B - Warszawa (20-21.11.2018r.) - Zgłoś drużynę przez formularz online
Adres: Centrum Sportu Wilanów ul. Wiertnicza 26a, 02-952 Warszawa

- Eliminacje C - Łódź (27-28.11.2018r.) - Zgłoś drużynę przez formularz online
Adres:

Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą w godzinach zajęć szkolnych.

II etap HANDBALL SZKOŁA 2018

- Turniej finałowy – Warszawa (16-16.12.2018r.)
Adres: Centrum Sportu Wilanów ul. Wiertnicza 26a, 02-952 Warszawa
W finale ogólnopolskim uczestniczyć będzie najlepszych 16 zespołów żeńskich i 16 zespołów męskich wyłonionych na drodze eliminacji.

 

ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU:

1. Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o przepisy gry w piłkę ręczną, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów.
2. Zawody w grach eliminacyjnych trwają 2x10 minut oraz w turnieju finałowym 2x15 minut czasu gry w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio rzuty karne.
3. Turniej rozgrywany będzie w dwóch etapach:
- eliminacje w układzie ponad regionalnym (między wojewódzkim).
- finał ogólnopolskim.

I etap HANDBALL SZKOŁA 2018
– eliminacje ponad regionalne będą w oparciu o standardowe rozwiązania turniejowe: eliminacje w grupach czterozespołowych systemem każdy z każdym a następnie finały (mecze o miejsca) rozgrywane będą systemem pucharowym. Z każdych eliminacji strefowych (ponad regionalnych) do finału ogólnopolskiego awansują najlepsze zespoły żeńskie i męskie. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą w godzinach zajęć szkolnych.
- Eliminacje A- Kielce (13-14.11.2018r.)
- Eliminacje B - Warszawa (20-21.11.2018r.)
- Eliminacje C - Łódź (27-28.11.2018r.)

II etap HANDBALL SZKOŁA 2018 – ogólnopolski finał:
W finale uczestniczy najlepszych 16 zespołów żeńskich i 16 zespołów męskich wyłonionych w drodze eliminacji.
Zespoły biorące udział w etapie ogólnopolskim turnieju dostaną pamiątkowe koszulki oraz niespodzianki sportowe ufundowane przez sponsorów.
- Turniej finałowy – Warszawa (16-16.12.2018r.)
Adres: Centrum Sportu Wilanów ul. Wiertnicza 26a, 02-952 WarszawaW przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego spotkania)
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy-większa liczba strzelonych bramek,
d) w przypadku, gdy kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przepisy ZPRP.
2. Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołuje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.
4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny lub Organizator.
5. Ewentualne protesty należy składać na piśmie Sędziemu Głównemu nie później niż 30 minut od zaistnienia przyczyny, jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 250,00 zł w biurze zawodów. W przypadku uznania protestu kaucja ulega zwrotowi. Od decyzji Sędziego Głównego przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Fundacji Fit Camp.

 

Regulamin turnieju „Handball Szkoła 2018”

1. W rozgrywkach Handball Szkoła 2018 zespoły-reprezentacje szkół, biorą udział na zasadzie dobrowolności oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Każda reprezentacja może składać się z min.12 a max.20 osób + trener i opiekun.
3. W skład reprezentacji mogą wchodzić dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z województwa świętokszyskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
4. W turnieju statuują reprezentacje męski i żeńskie.
5. Każda reprezentacja ma obowiązek posiadania swojego trenera/opiekuna.
6. Każdy opiekun ma obowiązek złożyć przed zawodami (przed pierwszym startem danej reprezentacji ) pisemne zobowiązanie opieki nad reprezentacją danej szkoły.
7. Trener/opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach Handball Szkoła – grupa bez trenera/opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.
8. Osoby biorące biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wpadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych.
9. Każda osoba uczestnicząca w turnieju Handball Szkoła zobligowana jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.
10. Trener/opiekun musi posiadać pisemne oświadczenie dyrekcji szkoły o powierzeniu tej funkcji.
11. Każda drużyna powinna posiadać w czasie trwania turnieju dwa odróżniające się komplety strojów.

 

Partnerzy:

ministerstwo sit azs logo azs awf logo centrum sportu wilanow dzielnica wilanow

 

Partnerzy techniczni:

slect logo Decathlon logoREDUTA

 

Patron Medialny:

fitcamp logo male
Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Budynek 36 lok. 2
00-968 Warszawa
Zadzwoń do nas
796 801 880
Kontakt

Jesteśmy do twojej dyspozycji
pn. - pt. od 10:00 do 20:00
sobota: od 10:00 do 17:00
niedziela: nieczynne